Boj o přežití

Kurz na míru

Kurzem Vás provede Tomáš Winkler

Konzultant ve věcech firemních

Základní info

Popis a cíl akce

Na tomto kurzu se účastníci naučí dovednostem potřebným pro přežití či zvládnutí krizových situací. Nejenom v přírodě, ve volném terénu, ale i ve městě a při jakékoliv situaci. Mezi dovednosti v oblasti hard skills, kterým se na kurzu věnujeme je poskytnutí první pomoci v náročných podmínkách (využíváme dovednosti CLS – combat life saver). Dále se věnujeme dovednostem při práci s omezenými prostředky při zajištění tepelného komfortu, vybudování úkrytu, zajištění potravy a vody, orientace v terénu bez technických prostředků, přesuny, „neviditelný“ pohyb v terénu. Věnujeme se základním dovednostem obrany, taktickým dovednostem, komunikaci a týmové spolupráci.

V oblasti osobní rozvoje dochází k poznání „pravého Já“. Kurzy jsou vedeny v náročných podmínkách, účastníci zažívají simulované situace, které se v mnohém neliší od reálných situací. Organismus je vystavován náročným podmínkám, dochází k fyzické i psychické zátěži. Účastníci zde zjišťují, jak důležitá je spolupráce a efektivní komunikace. Zde není prostor na ego.

Tým, který absolvuje kurz, získá mnoho dovedností, naučí se efektivně spolupracovat i v náročných situacích. Členové týmu získají mnohem silnější vazby, hlubší vědomí o sobě samém i ostatních. Za podpory kouče tým dokáže získané dovednosti převést do běžného pracovního života a efektivně využívat svého potenciálu. 

Na výstupech z kurzu můžete postavit efektivní plán osobního rozvoje.

Délka kurzu

2 dny 1 noc; 3 dny 2 noci - volíme individuálně na základě požadavku klienta, větší efektivity a lepších výsledků je dosaženo při delším kurzu.

Instruktoři

Celý kurz probíhá pod vedením profesionálních instruktorů, kteří se mnoho let specializují na dovednosti, jež jsou předávány účastníkům.

Bezpečnost

V průběhu celé akce dbáme na maximální bezpečnost všech účastníků, která je zabezpečena na několika úrovních.

Kurz je kombinace teambuildingu a vzdělávací, rozvojové akce. Jde o vysoce efektivní nástroj přípravy týmu na zvládání krizových situací.

Váš tým už nikdy nebude, jako dřív.

Boj o přežití

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.