Bezpečnost informací

Základní info


Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management
System - ISMS) je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna de-
 finovaná informační aktiva, jsou řízena rizika bezpečnosti informací a za-
vedená opatření jsou kontrolována. Zavedení systému řízení bezpečnosti
informací (ISMS) je strategickým rozhodnutím vedení společnosti. Tento
systém začínají hojně využívat všechny organizace bez ohledu na velikost
či obor činnosti, pro které jsou informace a informační technologie klíčovou
součástí podnikatelských procesů, nebo které spravují citlivá data svých
klientů a mají potřebu efektivně a komplexně zajistit jejich bezpečnost.

                                                                           Komu je školení určeno

• vrcholnému managementu velkých a středních organizací

• pracovníkům odpovědným za systém řízení kvality subjektů státní správy
• pracovníkům zdravotnických organizací, pojišťoven a finančních institucí
  a dalších organizací, které pracují s citlivými údaji svých klientů

Obsah školení

• výklad norem ISO 27001 a ISO 17799
• bezpečnostní politika informací, organizace bezpečnosti informací
• řízení aktiv
• bezpečnost lidských zdrojů
• fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
• řízení komunikací a řízení provozu, řízení přístupu
• akvizice, vývoj a údržba informačních systémů
• zvládání bezpečnostních incidentů
• řízení kontinuity činnosti organizace
• soulady s požadavky s právními normami a z hlediska auditu
  informačních systémů

Co Vám školení přinese

Dostanete informace o systému ochrany informací dle ISO 27001 a ISO 17799.
Získáte znalosti a kvalifikaci pro efektivní spolupráci při zavádění systému
řízen informací a pro provádění následných interních auditů.
Školení je zakončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vy-
staveno osvědčení manažera ISMS (platnost 3 roky) – v případě pětiden-
ního školení.

Bezpečnost informací

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.