BCM (Business Continuity Management) - Základní kurz

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci jednodenního workshopu získají základní informace o požadavcích systému řízení kontinuity činností BCM a proč je důležité jej zavést a integrovat do řízení firem. V rámci kurzu jsou vysvětleny základní principy systému řízení kontinuity s důrazem na možnosti praktického využití.

Cílová skupina:

Pro pracovníky všech organizací, kteří se chtějí seznámit s principy systému řízení kontinuity činností podle doporučení normy BS 25999 - Řízení kontinuity činností organizace.

Obsahová náplň:

 Stručný úvod do problematiky BCM
 Terminologie podle normy BS 25999-1:2006
 Přehled klíčových prvků efektivního BCM
 Životní cyklus BCM - vysvětlení smyslu příslušných fází
        a životního cyklu při obnově podnikání
 Porozumění činnosti organizace
 Strategie BCM
 Příprava, prověření a údržba plánů kontinuity činností

BCM (Business Continuity Management) - Základní kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.