Balíček kurzů pro TOP manažery

Kurz na míru

Základní info


Tento program byl připraven pro řídící pracovníky, kteří nesou odpovědnost za vytvoření podmínek pro podnikový růst, implementaci obtížných změn a rozvoj směřující k přínosnému využívání rozdílů a potenciálu jednotlivců. Kurzy seznamují účastníky s efektivním zvládáním činností v praxi manažera a vedoucích pracovníků s cílem vyšší účinnosti manažerské práce. Cílem kurzů je odhalit vlastní rezervy a profesní příležitosti manažerů. Tréninkově koučovací forma realizace kurzů posílí praktický trénink účastníků při manažerských činnostech formou případových studií a rolových her.

Nabídkový balíček může obsahovat tato školení a tématické okruhy:

 • Buďte v pohodě!
  • pozitivní myšlení, sebevědomí, životní rovnováha
  • práce s časem a jeho rozvržení
  • prevence a zvládání stresových situací
  • prevence proti syndromu „vyhoření“ , sebemotivace
 • Buďte dobrým nadřízeným!
  • budování přirozené autority
  • komunikační dovednosti, emoční inteligence
  • situační styly vedení
  • delegování práce a zpětná vazba
  • motivace týmu i jednotlivců a jejich hodnocení
  • týmová spolupráce, zvládání konfliktů v týmu
  • efektivní vedení porad a pracovních setkání
  • základy projektového řízení
  • koučování a řízení týmu
 • Vylepšujte své dovednosti a schopnosti!
  • prezentační dovednosti
  • umění vyjednávat
  • verbální a nonverbální komunikace
  • zdravá asertivita
  • koncentrace, paměť, tvořivost
  • jazykové dovednosti
 • Koučink

Balíček kurzů pro TOP manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.