Auditování QMS a EMS - teoretické a praktické školení interních auditorů

Kurz na míru

Základní info

požadavky interního auditora, principy a cíle interních auditů, plánování, příprava a vedení auditů, odstraňování neshod a nápravná opatření, komunikace,
připravujeme: integrace a jednotná metodika auditů QMS, EMS a BOZP

Auditování QMS a EMS - teoretické a praktické školení interních auditorů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.