Assessment centrum

Kurz na míru

Základní info

Cíle - vychází z požadavků zadavatele:
* Zmapovat osobnostní a profesní potenciál jednotlivců ve vazbě na zastávanou pozici, zjistit základní osobnostní charakteristiky, schopnost přijímat a ztotožnit se s rolí, provést analýzu dovedností a identifikace se společností.
* Posoudit schopnost využívat svěřené pravomoci a úroveň přijetí požadované odpovědnosti.
* Definovat požadavky a podmínky osobní perspektivy a vytvořit základ plánů osobního rozvoje vzhledem k možnému plnění náročných úkolů.
* Poskytnutím objektivní zpětné vazby formulovat potřebu a naplnění individuálního rozvoje každého účastníka.

Obsah:
* Osobnost - typy a charakteristiky účastníků - analýza přesahuje do roviny osobnostní diagnostiky
* Manažerské dovednosti - v této oblasti budou posuzovány především takové projevy v jednání, které charakterizují dovednost aplikovat konkrétní techniky a metody řízení.
* Ztotožnění s rolí - tato analýza se soustřeďuje na identifikaci s rolí zaměstnance, přijetí a ztotožnění se s komplexním chápáním souvislostí role.
* Vztah k firmě - poslední sledovanou oblastí je identifikace s firmou, její filozofií, strategií a způsoby prosazování

Assessment centrum

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.