Assessment Center (hodnotící centra)

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Zlepšit schopnosti a dovednosti, které potřebuje management, obchodníci nebo jiné určené skupiny k úspěšné práci.
Ověřit tyto schopnosti a dovednosti na případových úlohách, speciálně vypracovaných pro tuto příležitost.
Vypracovat profil schopností a dovedností jednotlivých účastníků centra.
Umožnit vedení firmy vyhodnotit kvality managementu nebo jiné stanovené skupiny a umožnit tak další rozvoj v oblastech s největšími rezervami.
Dát jednotlivým účastníkům zpětnou vazbu o projeveném chování a jejich potenciálu.

Obsah a metody práce:
Assessment Center provádí 6 trenérů a pozorovatelů firmy Synerg Training. Výstupem je profil projeveného chování ve sledovaných schopnostech (možnost porovnání s požadovaným profilem stanovené funkce) a přehled o předpokladech (potenciálu) rozvoje každého jednotlivce (výstup z psychologické diagnostiky). Každý účastník obdrží své dosažené profily v kopii, včetně podrobného vysvětlení výsledků (originál je určen pro vedení firmy). V rámci programu účastníci individuálně nebo v malých týmech řeší úlohy zacílené do jejich praxe. Při řešení jsou pozorováni a výsledky pozorování jsou pozorovateli zapracovány do profilu sledovaných schopností. Účastníci obdrží také videokazetu se svými vystoupeními.

Počet účastníků:
maximální počet účastníků v jednom Assessment Centru je 12 osob

Rozsah: 2 dny

Assessment Center (hodnotící centra)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.