Assessment Center (hodnotící centra)

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Zlepšit schopnosti a dovednosti, které potřebuje management, obchodníci nebo jiné určené skupiny k úspěšné práci.
Ověřit tyto schopnosti a dovednosti na případových úlohách, speciálně vypracovaných pro tuto příležitost.
Vypracovat profil schopností a dovedností jednotlivých účastníků centra.
Umožnit vedení firmy vyhodnotit kvality managementu nebo jiné stanovené skupiny a umožnit tak další rozvoj v oblastech s největšími rezervami.
Dát jednotlivým účastníkům zpětnou vazbu o projeveném chování a jejich potenciálu.

Obsah a metody práce:
Assessment Center provádí 6 trenérů a pozorovatelů firmy Synerg Training. Výstupem je profil projeveného chování ve sledovaných schopnostech (možnost porovnání s požadovaným profilem stanovené funkce) a přehled o předpokladech (potenciálu) rozvoje každého jednotlivce (výstup z psychologické diagnostiky). Každý účastník obdrží své dosažené profily v kopii, včetně podrobného vysvětlení výsledků (originál je určen pro vedení firmy). V rámci programu účastníci individuálně nebo v malých týmech řeší úlohy zacílené do jejich praxe. Při řešení jsou pozorováni a výsledky pozorování jsou pozorovateli zapracovány do profilu sledovaných schopností. Účastníci obdrží také videokazetu se svými vystoupeními.

Počet účastníků:
maximální počet účastníků v jednom Assessment Centru je 12 osob

Rozsah: 2 dny

Assessment Center (hodnotící centra)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.