Assertive Communication/ Asertivní komunikace v AJ

Kurz na míru

Základní info

Asertivní komunikace

Zřetelná a efektivní komunikace je základním nástrojem úspěšného jednání na všech úrovních v organizaci. Tento workshop, který se bude konat v anglickém jazyce, naučí účastníky při svém jednání s druhými používat asertivní způsob komunikace a naopak upozorní na negativní aspekty pasivního a agresivního typu chování. Kurz se zaměří na komunikaci v angličtině slovem i písmem.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen pro všechny, kteří při své práci chtějí vstřícně, ale sebejistě a rozhodně komunikovat s nejrůznějšími typy lidí.

Místo konání kurzu: Praha
Délka kurzu: 2 dny
Datum zahájení: Říjen 2010
Požadovaná úroveň znalosti anglického jazyka: B2+

Obsah:

 • Zvyšující se důležitost asertivní komunikace
 • Vymezení asertivního, pasivního či agresivního způsobu chování
 • Sebeprosazování
 • Rozvoj sebeúcty
 • Asertivní techniky pro rozvoj a zvýšení sebeúcty
 • Hraní rolí v mluveném a písemném projevu
 • Jak identifikovat manipulaci a umět se s ní vypořádat?
 • Právo říci „Ne“
 • Klíčové fráze v anglickém jazyce pro lepší sebeprosazování

V případě potřeby jsme ochotni přizpůsobit obsah a cíl kurzu potřebám našeho klienta. Pro více informací nás prosím kontaktujte na www.northtraining.eu.

Assertive Communication

Clear and effective communication is essential at all levels in an organisation.  This workshop helps individuals understand what is assertive communication and how non-assertive communication, or aggressive communication can be damaging to a company.  The training will examine both spoken and oral communication in English.

Target Audience: For all people who need to communicate with a variety of contacts at their work but who find it difficult to express themselves confidently.

 Duration: 2 days

Two levels: B2+

Content:

 • Raising awareness of assertive communication
 • Assertive, non-assertive or aggressive?
 • Self-assessment of character
 • Techniques for developing self-esteem
 • Role-plays in spoken and written situations
 • Development of self-esteem
 • How to identify and manage manipulators
 • How to say ‘No’
 • Key phrases in English to help you assert yourself

Assertive Communication/ Asertivní komunikace v AJ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.