Asistentka - důležitý člen týmu podpory manažera

Kurz na míru

Základní info

Určeno
pro asistentky a pracovníky sekretariátu, kteří chtějí účinněji komunikovat a organizovat svou práci

Cíl
osvojit si dovednosti nezbytné pro zvládnutí všech denních činností asistentky a zvýšení její osobní efektivity, účinně komunikovat s manažerem, kolegy i zákazníky, zvládat konfliktní situace, využívat telefon jako nástroj pozitivní prezentace firmy

Obsah
Komunikační dovednosti
První dojem jako způsob prezentace kultury firmy před zákazníkem
Základy efektivní komunikace
Účinné naslouchání
Rozpoznání vlastního komunikačního stylu
Typy osobnosti
Překonávání komunikačních bariér
Neverbální komunikace - řeč těla
Chyby a "šumy? v komunikaci
Strategie zvládání obtížných situací a konfliktů se zákazníky i se zaměstnanci
Uplatnění asertivních technik tlumení hněvu
Výhody a omezení komunikace po telefonu
Zodpovědnosti za vedení telefonního hovoru a předání vzkazu
Organizace sekretariátu
Organizace sekretariátu
Rozlišování důležitých a naléhavých činností
Vzájemná závislost plánování času asistentky i manažera

Asistentka - důležitý člen týmu podpory manažera

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.