Asistent/Asistentka - rekvalifikační kurz včetně kvalifikační zkoušky

Základní info

Kurz je akreditován MŠMT ČR*Autorizace MPSV pro profesní kvalifikace NSK***

Zájemci se mohou účastnit veřejného kurzu (denní nebo odpolední,  max. 6 osob/skupinu, aktuální termíny na https://www.oapraha.cz/obchodni-institut/sekretarka-asistentka-vedouciho-pracovnika nebo v termínu dle potřeb zaměstnavatele (kurz je možné upravit jako školení s obsahem dle potřeb objednatele * místo konání v prostorách firmy nebo Obchodního institutu)

Termíny výuky a rámcový rozvrh kurzu

TERMÍN                           POZN.

 3.5. - 17.6.2021

 9.00 - 13.00/15.00

17.6. kvalifikační zkouška

 pondělí/úterý + čtvrtek

Kurz bez výuky psaní na klávesnici. 

Cena: 12.460,-

Při objednání do 20.4. sleva: 11.460,- Kč/kurz

 3.5. - 29.7.2021

 9.00 - 13.00/15.00

29.7. kvalifikační zkouška

 pondělí/úterý + čtvrtek

Kurz zahrnuje výuku psaní na klávesnici.

Cena: 13.460,- 

Při objednání do 20.4. sleva: 12.460,- Kč/kurz

21.6. - 29.7.2021

9.00 - 13.00/15.00

29.7. kvalifikační zkouška

pondělí/úterý + čtvrtek

Kurz bez výuky psaní na klávesnici. 

Cena: 12.460,-

Při objednání do 31.5. sleva: 11.460,- Kč/kurz

21.6. - 30.8.2021

9.00 - 13.00/15.00

30.8. kvalifikační zkouška

pondělí/úterý + čtvrtek

Kurz zahrnuje výuku psaní na klávesnici. 

Cena: 13.460,-

Při objednání do 31.5. sleva: 12.460,- Kč/kurz

22.7. - 30.8.2021

9.00 - 13.00/15.00

30.8. kvalifikační zkouška

pondělí/úterý + čtvrtek

Kurz bez výuky psaní na klávesnici. 

Cena: 12.460,- 

Při objednání do 30.6. sleva: 11.460,- Kč/kurz

 

Zakončení: kvalifikační zkouška 62-008-M * Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení o absolvování kurzu (akreditace MŠMT) a Osvědčení o získání profesní kvalifikace (autorizace MPSV) + Osvědčení o pracovní praxi ***Kurzy probíhají online, je třeba pouze počítač a telefon.

*Zdarma - pro zájemce evidované na Úřadu práce*


Naučíte se vyřizovat administrativní agendu, obsluhu kancelářské techniky, zajištění společenského servisu pro návštěvy a hosty, zásady pořizování záznamů z porad a jednání, vedení agendy využívání firemních vozidel, zajišťování objednávek a dalších příslušných dokumentací i efektivní organizaci práce a koordinace činnosti na sekretariátu. Součástí kurzu jsou také hodiny PC se zaměřením na efektivní využití jeho funkcí pro práci asistentky a řízená praxe.

Osnovy rekvalifikačního kurzu dle NSK:

1) Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou 
2) Orientace v základních ekonomických pojmech 
3) Uplatňování firemních procesů 
4) Komunikace v rámci sekretariátu 
5) Vystupování v souladu s pravidly společenského styku 
6) Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Přidaná hodnota kurzu: 

asistentka jako organizátorka, diplomatka a pravá ruka šéfa

důležitá podpora v dynamickém prostředí firmy

Kurzem a ke kvalifikačním zkouškám Vás povedou zkušení lektoři a trenéři.

Kvalifikační zkoušky jsou zahrnuty v termínech kurzu https://www.oapraha.cz/obchodni-institut/sekretarka-asistentka-vedouciho-pracovnika

 

Cena kvalifikační zkoušky pro zájemce bez kurzu: 5.000,- Kč/os.

Asistent/Asistentka - rekvalifikační kurz včetně kvalifikační zkoušky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.