Asertivní komunikace, řešení konfliktů a vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

Popis tématu 

Kurz je zaměřený na rozvoj klíčových komunikačních dovedností. Účastníci se naučí využívat zdravou agresivitu jako prostředek dohody. Umožní jim pochopit jednotlivé styly a strategie jednání a vyjednávání, připraví je na přechod od soupeření ke konstruktivní spolupráci a naučí je, jak na základě analýzy účinného řešení konfliktů zajistit optimální fungování vztahů uvnitř i vně firmy.

Přínosem je porozumění základním zdrojům konfliktu, osvojení způsobů účinné prevence konfliktu a jeho řešení, umění zvládnout konflikt, osvojení si nejúčinnějších vyjednávacích technik, schopnost zvolit vhodnou vyjednávací techniku, umění připravit a vést vyjednávání a schopnost eliminovat chyby při rozhodování.

Asertivní komunikace, řešení konfliktů a vyjednávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.