Asertívne správanie, sebapresadzovanie

Kurz na míru

Základní info

Ciele:
Po absolvovaní seminára budú účastníci:

* poznať pojmy asertivita, pasivita, agresivita a manipulácia a vedieť na ne reagovať
* mať osvojené teoretické a praktické vedomosti potrebné pri asertívnom správaní
* vedieť využívať asertívnu komunikáciu v bežnom živote
* využívať asertívne správanie v boji proti stresu
* mať precvičené metódy asertívneho správania v rôznych situáciách.

Asertívne správanie, sebapresadzovanie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.