Asertivita pro pracovníky prodeje

Kurz na míru

Základní info

Vyrovnaný, otevřený a čestný způsob přístupu k problémům upevňuje mezilidské vztahy a je důležitý zejména při budování dlouhodobých obchodních, partnerských a jiných vztahů, na kterých nám záleží. Zvládnutí asertivních dovedností vede k tomu, že rozpory, které musí být konfrontovány, konfrontovány jsou, že dochází k výměně nezbytných informací, i když je to nepříjemné nebo nesnadné.
CÍLE

seznámit účastníky s významem asertivního chování, jako dalšího prostředku efektivní komunikace

dovést účastníky k pochopení asertivních práv a k jejich optimálnímu uplatnění v reálných komunikačních transakcích při obchodním jednání

naučit účastníky prakticky používat vybrané asertivní techniky v obchodním jednáníTÉMATA

vymezení asertivity

typy chování

agresivní chování

pasivní chování

manipulativní chování

asertivní chování

srovnání jednotlivých typů chování

asertivní práva

iracionální myšlenky a automanipulace

asertivní dovednosti

poskytování volných informací

sebeotevření

jistota projevu

perzistence

přijatelný kompromis

otevřené dveře

negativní aserace

negativní dotazování

asertivní nesouhlas

asertivní obligace
METODA
Program je prakticky orientovaný a jako základní bude používána interaktivní metoda výuky. Většina výukových aktivit je založena na cvičeních a námětech účastníků z jejich reálné profesní, případně soukromé praxe a na modelování optimálního užití vybraných asertivních technik s využitím videotechniky.


Účastníci obdrží i studijní materiál (příručku), kde bude stručně a přehledně zpracována probíraná problematika.
DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

Asertivita pro pracovníky prodeje

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.