Asertivita, asertivní techniky přístupy a postupy

Kurz na míru

Základní info

Asertivita, asertívne techniky a asertívne prístupy

Typ aktivity: Tréning

Dĺžka trvania: 16 hodín (2 dni)

Kód: MJBT002

Obsah aktivity:

  • čo je asertivita? (definícia, základné prvky)

  • základné asertívne práva

  • druhy asertivity a asertívne prístupy

  • rozdiely medzi agresívnym, asertívnym, pasívnym a manipulatívnym typom + ukážky jednotlivých typov na konkrétnych príkladoch a modelových situáciách

  • predstavenie asertívnych techník

  • precvičovanie reálnych situácií z praxe s použitím rôznych asertívnych techník

  • návod ako si vytvoriť vlastný tréningový program a cvičiť asertívne správanie

Cieľ aktivity:

  • Účastníci budú po absolvovaní seminára schopní lepšie formulovať a presadiť svoje oprávnené požiadavky a priania, budú schopní vyjadriť svoje stanovisko a nebáť sa oponovať, budú vedieť vyjadriť kritiku i pochvalu, budú vedieť uplatňovať asertívne techniky a prístupy v reálnych životných situáciách a v neposlednom rade sa naučia ako na sebe systematicky pracovať, aby sa stali asertívnymi.

Akreditácia MŠ SR - 2642/2008/153/3

 

Viac informácii na www.mjbcommunication.com

Asertivita, asertivní techniky přístupy a postupy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.