APQP - PPAP: POKROČILÉ PLÁNOVANIE KVALITY PRODUKTOV A PROCES SCHVAĽOVANIA DIELOV

Základní info

Cieľ kurzu:

V súlade s QS 9000, VDA a ISO/TS 16949 osvojiť si metodiku pokročilého plánovania kvality a schvaľovania dielov pre výrobu.

Kurz je určený vedúcim a odborným pracovníkom organizácie.

Obsah kurzu:

APQP: Prečo aplikovať, aké kroky uskutočniť, aké nástroje a techniky použiť, praktická aplikácia analytických a plánovacích nástrojov, využitie nástrojov tímovej práce, ako pomocou kontrolných plánov dosiahnuť merateľnosť výsledkov, aplikácia P-D-C-A cyklu. PPAP: Kedy sa vyžaduje predloženie, úrovne predloženia, aké kroky je potrebné uskutočniť, požiadavky na proces, ako využiť štatistické metódy vyžadované v PPAP, praktická aplikácia.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

APQP - PPAP: POKROČILÉ PLÁNOVANIE KVALITY PRODUKTOV A PROCES SCHVAĽOVANIA DIELOV

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.