APQP - Pokročilé plánování kvality výrobku

Kurz na míru

Základní info

Jedním ze základních požadavků normy QS-9000 je zabezpečení procesu trvalého zlepšování. Na pomoc dodavatelům v automobilovém průmyslu byl vydán manuál APQP, který nestanovuje požadavky, ale spíše vykládá filozofii trvalého zlepšování.
CÍLE
pochopit filozofii trvalého zlepšování
naučit se identifikovat příležitosti ke zlepšení v organizaci
naučit se vybrané nástroje pro zlepšování procesů a týmové práci
naučit se dokumentovat proces trvalého zlepšování
TÉMATA
co nazýváme zlepšením
identifikace možných zlepšení
základy týmové práce
cyklus PDSA
nástroje zlepšování procesů
analýza dat z procesu
vedení záznamů o trvalém zlepšování
METODA
Základní metodou výuky je interaktivní výklad, doplněný o praktická cvičení k probíraným tématům. Účastníci jsou vedeni k týmové práci a prakticky se učí prezentovat a diskutovat svá navrhovaná řešení.DÉLKA KURZU: 3 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří jsou zahrnuti v organizaci do systému kvality QS-9000 nebo VDA 6.

APQP - Pokročilé plánování kvality výrobku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.