APQP a PPAP

Základní info

Cieľ kurzu:

V súlade s požiadavkami QS 9000, VDA a ISO/TS 16949 osvojenie si metodiky a precvičenia nástrojov plánovania kvality a schvaľovaniu dielov pre výrobu, ktoré vedú k zlepšeniu plánovania kvality, komunikácie, k zlepšeniu stability a spôsobilosti výr. procesu.

Kurz je určený vedúcim a odborným pracovníkom podieľajúcich sa na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok pre automobilový priemysel.

Obsah kurzu:

APQP – Pokročilé plánovanie kvality produktov

 • Prečo je potrebné aplikovať APQP proces pre dosiahnutie zlepšení v kvalite a produktivite.
 • Aké kroky je potrebné uskutočniť v rámci APQP.
 • Aké nástroje a techniky sa používajú v APQP.
 • Praktická aplikácia analytických a plánovacích nástrojov v APQP
 • Využitie nástrojov tímovej práce v procese APQP.
 • Ako pomocou kontrolných plánov dosiahnuť merateľné výsledky zlepšenia.
 • Aplikácia P-D-C-A cyklu. Plánovanie. Návrh. Validácia. Spätná väzba a nápravné opatrenia.

PPAP – Proces schvaľovania dielov pre výrobu

 • Kedy sa vyžaduje predloženie.
 • Úrovne predloženia.
 • Aké kroky je potrebné uskutočniť v rámci PPAP.
 • Požiadavky na proces.
 • Aké nástroje a techniky sa používajú v PPAP.
 • Ako využiť štatistické metódy v PPAP pre neustále zlepšovanie.
 • Praktická aplikácia.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

APQP a PPAP

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.