Angličtina pro obchodní jednání a schůzky

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen všem, kdo potřebují získat jistotu a pohotovost jak při řízeni, tak účasti na poradách. Cílem kurzu je rozšířit komunikační dovednosti potřebné pro efektivní plánování, organizaci a řízení pracovních porad a zafixovat si korektní návyky pro vedení či účastnění se diskuse. Fráze jsou prezentovány v kontextu nejrůznějších situací, důraz je kladen na diskusní etiku a řešení konfliktů, které z diskuse mohou vzejít. Součástí kurzu jsou časté modelové situace, na který si studenti procvičují a fixují novou látku.

Kurz má doporučený rozsah 32 vyučovacích hodin á 45 min. Délku, intenzitu a obsah kurzu vždy připravujeme na míru konkrétnímu studentovi či skupině studentů.

Základním učebním materiálem v kurzu je výborná kniha English for Meetings z nakladatelství Fraus, která je plná aktuálních témat, zajímavých a interaktivních cvičení a audio a video materiálů. Do každého kurzu jsou zakomponované autentické materiály studentů a modelové situace z jejich každodenní praxe.

Kurz nabízíme i v ostatních jazycích – italština, španělština, němčina, ruština, francouzština atd.

Angličtina pro obchodní jednání a schůzky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.