Angličtina pro Evropskou unii

Kurz na míru

Základní info

Kurz vede ke zvládnutí specializované angličtiny používané v dokumentech, formulářích, programech EU a při souvisejících jednáních. Tento program výuky klade největší důraz na zvládnutí slovní zásoby a konverzace týkající se institucí EU a vztahu EU a ČR, přičemž hlavním cílem je zaměřit se vždy na konkrétní potřeby studentů v daném kurzu a modelových situací, které se jich týkají.

Rozsah kurzu:

 • semestrální kurz, tj. 24 lekcí po 90 minutách
 • výuku lze rozložit do libovolných časových období, optimální je však 1 – 2× týdně 1 lekce

Metody a prostředky výuky:

Na hodinách budou posluchači aktivně zapojeni do procesu výuky a lektorem maximálně podporováni v samostatné komunikaci. Důraz bude kladen především na možnost využití získaných vědomostí v praxi. Proto bude součástí kurzu práce s konkrétními dokumenty a informačními materiály EU. Výuka vychází z předpokladu, že se její účastníci potřebují především naučit pohotově vybavovat si nejčastější termíny, obraty, fráze apod., a bude tedy maximálně procvičováno jejich zapamatování. Zároveň nebude opomíjena ani gramatická stránka, i když nebude stěžejní.

Výuka bude zajištěna prezenčně s využitím vlastních výukových materiálů, jejichž tištěnou podobu všichni účastníci kurzu získají. Na jejich přípravě se podílejí kvalifikovaní lektoři – metodici, kteří se specializují na jednotlivé obory (právo, obchod, finance apod.). Tyto výukové materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Konkrétní témata kurzu jsou např.:

 1. Instituce Evropské unie
 2. Česká republika a EU
 3. Základy evropského práva a občanství
 4. Národní a evropská koncepce státní správy
 5. Reforma veřejné správy
 6. Politický systém České republiky
 7. Politický systém EU
 8. Charakteristika ekonomické integrace
 9. Programy financování EU
 10. Financování místní správy
 11. Modelové situace, opakování
 12. Sociální systém, nezaměstnanost, přistěhovalectví
 13. Mnohonárodnost, identita, občanství, etnicita a xenofobie
 14. Kultura v zemích EU
 15. Vztahy mezi členskými státy EU
 16. Přistupující a kandidátské státy
 17. Česká republika a sousední státy Evropské unie
 18. EU a ekologie
 19. Vzdělávání v EU
 20. Informatika v EU
 21. Cestování v České republice
 22. Dotazníky, dokumenty a formuláře
 23. Telefonování a psaní dopisů
 24. Zvláštní terminologie dokumentů EU

Angličtina pro Evropskou unii

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.