Ako zvýšiť zisk pomocou správneho finančného plánovania

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

  • Ako si vytvárať finančné zdroje?
  • Ako si zachovať dobrú platobnú schopnosť a solventnosť?
  • Ako má vyzerať správna finančná politika a plánovanie?
  • Ako je možné, že na niečom zarobím a na niečom prerobím?V tomto kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.

Cieľ
Získané nástroje na plánovanie a riadenie financií spoločnosti.


Účel
Naučiť účastníkov správne finančne plánovať a dosiahnuť tak zvýšenie zisku.


Pre koho je určený
Finančným manažérom a pracovníkom
Vedúcim pracovníkom
Manažmentu firiem


Predpoklad
Skôr ako začnete študovať, je potrebné úspešne absolvovať seminár „Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov“.


Popis
Kurz je zameraný na prehĺbenie schopnosti správneho hospodárenia s finančnými prostriedkami, aby sa zvýšil cash-flow a solventnosť spoločnosti. Tvorbu rezerv a prerozdeľovanie finančných prostriedkov tak, aby sme dokázali zvýšiť produkciu organizácie. Dozviete sa tie najdôležitejšie zásady pre riadenie financií v ľubovoľnej firme. Zásady, ktoré musí ovládať každý vedúci pracov-ník a finančný manažér, aby neprišiel o to, čo si tvrdo zarobil.


Výsledok
Účastník, ktorý v praxi dokáže účinne realizovať finančné operácie.


Podoba
Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba, ktorá dohliada na štúdium a tréning účastníkov a pomá-ha v prípade vzniknutia problému. Supervízor na kurze nič neprednáša, všetky informácie dostane účastník vo forme písomných materiálov, ktoré individuálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať.


Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.


Dĺžka
Približne 3–4 dni celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, preto že každý študent postu-puje kurzom vlastnou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba,
v ktorej musí kurz dokončiť. Kurz je ukončený vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.


Denný časový plán štúdia
9.00–11.00 individuálne štúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 individuálne štúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 individuálne štúdium – 3. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 individuálne štúdium – 4. časť


Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov!

Ako zvýšiť zisk pomocou správneho finančného plánovania

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.