Akademie pro začínající manažery

Kurz na míru

Základní info

Máte v týmu pracovníky, kteří se kariérně posunuli do manažerských pozic a nemají dostatečné zkušenosti s vedením lidí? Manažerská akademie je postavena tak, aby dosáhla rychlé a trvalé změny v jejich dovednostech. 

 

Jak bude MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ MANAŽERY probíhat?

 

STARTOVACÍ WORKSHOP

Ve startovacím workshopu účastníkům představíme program a lektory. Současně si zmapujeme jejich očekávání. Součástí workshopu je i ukázková lekce.

 

DIAGNOSTIKA

Diagnostikujeme vstupní úroveň dovedností manažerů, abychom akademii co nejlépe zacílili.

 

SÉRIE WORKSHOPŮ - VEDENÍ LIDÍ

Zorganizujeme pro vás workshopy, které se věnují komplexnímu rozvoji manažerských dovedností. Zvolte si kterékoliv z těchto workshopů:

 

 • ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
  Jaká je role lídra? Co by měl a neměl dělat dobrý lídr? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
 • STYLY VEDENÍ LIDÍ
  Jak najít svůj individuální styl vedení? Proč je nutné přizpůsobovat styl vedení situaci?
 • EFEKTIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA
  Jak sdělovat kritiku, aby nebyla zničující, ale podporující? Jak využít motivační moc pochvaly?
 • MOTIVACE PRACOVNÍKŮ
  Co všechno pracovníka motivuje? Jaké jsou možnosti nefinanční motivace?
 • PREZENTACE A KOMUNIKACE
  Jak vytvořit poutavou prezentaci? Jak zvládnout komunikaci v náročných situacích?
 • MANAŽERSKÉ ROZHOVORY
  Jak se připravit na motivační, hodnotící, vytýkací nebo propouštěcí rozhovor?
 • DALŠÍ MANAŽERSKÁ TÉMATA
  Přejete si další manažerská témata? Co třeba koučování, delegování, zvládání změn nebo vedení porad?
 • OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
  Chcete ještě něco navíc? Zajímá vás stress management, time management nebo work-life balance?

 

HARD SKILLS PRO MANAŽERY

Do akademie můžeme zařadit i odborná témata, jako je pracovní právo, personalistika, finance...

 

 • Pracovní právo pro manažery
  Základní znalost pracovního práva je podmínkou úspěšné práce liniového manažera. Poznejte právní souvislosti nejobvyklejších situací v pracovněprávních vztazích.
 • Výběrové řízení pro manažery
  Manažer se nezřídka stává součástí náborového procesu, a tak se ocitá v pozici recruitera. Proto by měl vědět, jak se orientovat v CV, jak vést pohovor a jak vybrat ideálního kandidáta.
 • Základy financí pro manažery
  Manažeři by měli být schopni nahlížet na svou práci z hlediska financí. Jedině tak se vyhnou špatným rozhodnutím, která mohou stát firmu nemalé peníze.
 • Základy projektového řízení
  Manažer nejen vede tým, ale mnohdy řídí i nějaký projekt. Proto je pro něj důležité, aby si uměl sestavit projektový tým, dokázal ho motivovat a neztratil ze zřetele cíl projektu.

 

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK A MENTORINK

Workshopy doplňujeme o koučinky a mentorinky, které umožňují věnovat se tématům manažerů individuálně.

 

FOLLOW-UP WORKSHOPY

S absolventy akademie se po čase potkáme a dotáhneme témata, která jsou ještě potřeba.

 

 

 

 

Akademie pro začínající manažery

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.