ADAPTAČNÍ PROCES NOVÝCH PRACOVNÍKŮ

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Naučíte se postupům vedení a způsobům práce s novými pracovníky a jejich koučování v průběhu jejich adaptačního procesu. Proškolíte se v metodách komunikace s novým pracovníkem a jeho identifikace s firmou. Zdokonalíte své schopnosti rozpoznat již v období zkušební doby silné a slabé stránky nového pracovníka.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                hodnocení podřízených – význam a cíle

§                adaptační proces nového pracovníka

§                karta pro monitorování adaptačního procesu

§                objasnění vize a mise společnosti pracovníka, budování loajality

§                správná komunikace s novým pracovníkem

§                jak motivovat nového pracovníka výběr a zaškolení vhodného patrona jako forma počáteční pomoci

§                vyhodnocení zkušební doby, struktura hodnotícího pohovoru a plány dalšího osobnostního rozvoje

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: nový pracovník, adaptace, adaptační proces, karta monitorování, vize, mise, loajalita, komunikace, motivace, výběr a zaškolení patrona, zkušební doba, hodnotící pohovor

ADAPTAČNÍ PROCES NOVÝCH PRACOVNÍKŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.