Access Year

Kurz na míru

Základní info

Během tohoto jednoletého kurzu účastníci získají základní znalosti a dovednosti z oblasti obchodu a zároveň se budou moci intenzivně zdokonalovat v anglickém jazyce. Ve třetím semestru se účastníci již specializují na jednu nebo více oblastí obchodu. Výuka je vedena pouze v anglickém jazyce, což umožňuje účastníkům velmi rychlé zlepšení jejich jazykové úrovně. Kurz také zahrnuje pravidelné semináře zybývající se např.psaním životopisů, průběhem pracovních pohovorů, hledáním práce, zdokonalováním prezenčních dovedností, nebo také pomáhá účastníkům podat si přihlášku na zahraniční vysokou školu. Tímto způsobem účastníci rozvinou své dovednosti potřebné k vybudování svého profesního portfólia nebo k dalšímu studiu.

Možnosti dalšího studia:

Higher Diploma na Prague College

Higher National Diploma (Business, Computing, Graphic Design, Interactive Media) na Prague College

vstup na britské univerzity nebo zahájení pracovní kariéry

Specializace:

Managerial Principles (Manažerské základy)

Advertising (Reklama)

Business Administration (Obchodní administrativa)

Sales (Prodej)

English for Business (Obchodní angličtina)

Public Relations (PR-Vztahy  s veřejností)

Customer Service (Služba klientům)

Bookkeeping (Zápisy do účetních knih)

Marketing (Marketing)

Accounting (Účetnictví)

Internet Marketing (Internetový marketing)

eCommerce (E-obchod)

Vstupní požadavky:

ukončené úplné střední odborné vzdělání

Předměty:

Vocabulary and Reading (Slovní zásoba a čtení)

English Grammar (Anglická gramatika)

Conversation Intensive (Intenzivní konverzace)

Business Writing (Obchodní korespondence)

Practical Computing (Práce na počítači)

Business Ethics (Obchodní etika)

Career Management (Karierní management)

Presenting Information (Prezentace)

Elective (Volitelné předměty)

Tutorial (Konzultace)

Ukončení:

mezinárodně uznávaná britská kvalifikace LCCI International Qualifications

Access Year Diploma na Prague College

Firma: Prague College

Tel.: 222 722 544-5

E-mail: info@ praguecollege.cz

Web: http://www.praguecollege.cz

Access Year

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.