1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - tréninkový projekt PŘESVĚDČIVÝ, POHOTOVÝ A KULTIVOVANÝ ŘEČNÍK

Základní info

SUVERÉNNÍ, POHOTOVÝ A KULTIVOVANÝ ŘEČNÍK A PREZENTÁTOR

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA

Projekt komplexně zaměřený na

 • techniku řeči
 • práci s hlasem
 • kulturu projevu
 • řečnické dovednosti
 • strukturu a druhy projevu
 • řečnické styly
 • obsah a formu komunikace
 • neverbální komunikaci
 • tvůrčí a pohotovou komunikaci
 • rozvoj argumentačních dovedností
 • jak zaujmout a přesvědčit publikum
 • improvizovaný projev
 • zvládání trémy
 • prezentační dovednosti
 • storytelling - vyprávění příběhů
 • veřejné vystoupení, společenské akce, meetingy, práce s mikrofonem
 • osobnost řečníka a jeho image, styl a vizáž
 • PR a zvládání krizové komunikace
 • mediální trénink - lze přiobjednat

Určeno
pro majitele a jednatele firem, manažery, tiskové mluvčí, prezentátory, PR manažery, obchodníky a další osobnosti, které reprezentují firmu na veřejnosti a kterým záleží na kultuře jejich projevu, pohotovosti a srozumitelnosti vyjadřování, kvalitě a přesvědčivosti prezentace.

Využití
Vystoupení na poradách, meetinzích a konferencích, projevy k firemním nebo slavnostním událostem, komunikace s klienty a veřejností, sdělení pro novináře, vystoupení v médiích,

Cíl
zlepšit svůj mluvní projev, srozumitelnost a logiku řeči, kulturu projevu, schopnost improvizace v nečekaných situacích, docílit kultivovaného jazykového projevu a profesionální prezentace na veřejnosti,
komunikovat jistě, logicky a přesvědčivě, umět zaujmout svým projevem.

Modul
RÉTORIKA
- technika a kultura řeči
- správné dýchání, výslovnost, frázování
- práce s hlasem
- řečnické styly a výstavba projevu pro různé příležitosti

Modul
ARGUMENTACE A KOMUNIKACE
- pohotová rétorika a přesvědčivá argumentace
- schopnost improvizace, jazyková kreativita
- zvládání námitek
- umění přesvědčit a obhájit svůj názor, stanovisko

Modul
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 
- přesvědčivá a poutavá prezentace a vystoupení na veřejnosti
- zaujměte a motivujte příběhem
- improvizace a reakce na nečekané situace
- příprava a provedení prezentace, vizualizace, pomůcky
- prezentace pro různé publikum a s různými cíli
- práce s publikem, 
- verbální a neverbální komunikace
- jak eliminovat vlivy stresu a trémy před veřejným vystoupením, správná příprava, způsoby zvládání trémy, zvyšování sebedůvěry a jistoty při vystoupení

Modul na vyžádání
MEDIÁLNÍ TRÉNINK
- PR, vztahy s novináři
- krizová a mediální komunikace
- příprava na mediální vystoupení
- interview, jak formulovat sdělení, jak reagovat na nepříjemné dotazy
- TV vystoupení, trénink v profesionálním studiu
- příprava a trénink vystoupení

AHA Public Relations Agency
Branická 1572/116
Praha 4
metro C - Vyšehrad
tel.  603 422 003,  734 484 549

e-mail   aha@agentura-aha.cz
            www.agentura-aha.cz

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - tréninkový projekt PŘESVĚDČIVÝ, POHOTOVÝ A KULTIVOVANÝ ŘEČNÍK

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.