1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - rétorika, mluvený projev a práce s hlasem, komunikace, argumentace, prezentace, mediální trénink

Základní info

ŘEČNICKÉ DOVEDNOSTI již dávnou nejsou doménou politiků a moderátorů - rozhovor


1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - komplexní příprava a trénink rétoriky a mluveného projevu, profesionální prezentace, argumentačních dovedností, veřejného a mediálního vystupování.

Přesvědčivý, pohotový a kultivovaný řečník a prezentující

URČENO
Tréninkový komplex pro odborníky, kterým záleží na kultuře projevu, pohotovosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti a profesionální kvalitě svého veřejného vystupování.

Vhodné pro manažery, tiskové mluvčí a PR pracovníky, politiky, právníky, majitele a jednatele firem, obchodní zástupce, prezentující a další osobnosti, které často vystupují na veřejnosti či v médiích při prezentaci sebe sama, firmy, projektu apod.

FORMA - OTEVŘENÝ KURZ 
(možno též na zakázku jako firemní trénink)

Projekt je složen ze 3 - 4 modulů, 5 - 7 dní tréninku 1 x měsíčně, témata  na sebe obsahově a logicky navazují a gradují až k simulovanému mediálnímu vystoupení s profesionály v TV studiu.

METODY
Interaktivní trénink, zaměřený na zlepšení mluvního projevu, prezentování  a vystupování na veřejnosti. Praktický nácvik mluvené řeči, argumentace, prezentačních vystupování s videotréninkem a rozborem, individuální doporučení pro každého účastníka kurzu (osobní plán rozvoje). Cvičení, audio a videotréninky, modelové situace, nahrávky na CD/DVD pro zpětnou vazbu a případné pozdější vyhodnocení osobních rozvojových plánů.

LEKTOŘI
Lektorský tým je složen z oborníků na řečnické, komunikační a prezentační dovednosti s hereckou nebo moderátorskou praxí, pedagogové z DAMU a mediální experti. Jan Korbel, Miroslav Dvořák, Ivana Vostárková , Martin Vasquez, Petr Daňko, Markéta Mráziková, Štěpánka Duchková, Jozef Ftorek, Irena Žantovská,  Marie Retková a další .

POSLUCHAČI
Intenzivní trénink probíhá pro vysokou efektivitu výuky v malé skupině účastníků do 10 osob.

  • Prezentační dovednosti
  • Argumentace a přesvědčování
  • Rétorika a práce s hlasem
  • Storytelling a improvizace - na vyžádání
  • Mediální trénink - na vyžádání

Získat a zdokonalit praktické dovednosti pro přesvědčivou prezentace a efektivní vystoupení na veřejnosti, posílit statut a jistotu prezentující osoby.

AHA Public Relations Agency

Na Pankráci 30 140 00 Praha 4
Branická 1572/116, 147 00 Praha 4
t : 734 484 549
aha@agentura-aha.cz
www.agentura-aha.cz

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - rétorika, mluvený projev a práce s hlasem, komunikace, argumentace, prezentace, mediální trénink

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.