VYŠŠÍ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Získáte přehled o metodách utváření dobrých vztahů s veřejností a účinných formách komunikace s médii, znalosti o krizové komunikaci a zvýšíte svoji sebejistotu při veřejných projevech, prezentaci a při prosazování cílů společnosti a umocníte svoji přesvědčivost.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                příprava na osobní vystoupení v médiích

§                komunikace se zástupci veřejných médií

§                zásady účinného veřejného projevu

§                hlasové prostředky, dikce, intonace

§                řečnické prostředky a hlasové cvičení, zvládnutí rušivého prostředí

§                strategie a taktika, názorné pomůcky

§                zvládání vlastních emocí

§                umění efektivní argumentace

§                předcházení a zvládání konfliktních situací

§                nácvik zvládání modelových situací v rozhovorech  pro TV a ostatní média

§                trénink interview s novináři, tisková konference, krizová komunikace

§                zvládání provokací, atakujících otázek

§                umění odpovědět i při nedostatku informací

ROZSAH MODULU:  2 -3 dny

Klíčová slova: prezentace, prezentační dovednosti, veřejná média, veřejný projev, interview, tisková konference, krizová komunikace, hlasové prostředky, argumentace, provokace, atakující otázky

VYŠŠÍ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.