VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Kurz na míru

Základní info

                     VARIANTA A

                                 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Výcvikový kurz je určen pro pracovníky center, zaměřených na vymáhání pohledávek a kontrolu plateb od zákazníků.

CÍLE MODULU:

Naučit posluchače používat efektivní metody vedení hovoru při vymáhání pohledávek, odolávat manipulaci ze strany neplatících zákazníků a volit vhodné strategie pro jednání s komunikačně obtížnými typy zákazníků. Hlavním cílem je zkrácení doby vymáhání pohledávek  a zvýšení efektivnosti vymáhání pohledávek ve časných fázích.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                úhly pohledu – rozpoznávání

§                definice cíle

§                budování vztahů

§                vymáhání pohledávek po telefonu - co je cílem,   kdo je neplatící zákazník

§                jak působit po telefonu na zákazníka
- hlas, kultura řeči, zásady telefonické komunikace při vymáhání pohledávek,  pozitivní přístup

§                fáze telefonického rozhovoru při vymáhání pohledávek - úvod rozhovoru,  identifikace podstaty problému, principy přesvědčování               - volba slov, efektivní kladení otázek, argumentace, konstruktivní zvládání námitek neplatících zákazníků, shrnutí a ukončení hovoru

§                jednání se zákazníkem v komunikačně obtížných situacích - typy komunikačně obtížných zákazníků, volba vhodné strategie jednání, jak zvládnout manipulaci ze strany zákazníka, techniky prevence  a řešení konfliktů

ROZSAH MODULU:  2 dny

 

VARIANTA B

                                 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Pro pracovníky zabývající se vymáháním pohledávek.

 

CÍLE MODULU:

Cílem tréninku je vybavit pracovníky dovednostmi a nástroji pro efektivní vyjednávání s cílem uhrazení pohledávky a zlepšit úspěšnost vymáhání pohledávek.
Tento dvoudenní trénink poskytuje komplexní přehled potřebných základních dovedností a technik pro komunikaci s klientem v obtížných situacích a posílí sebejistotu účastníků.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                úhly pohledu – rozpoznávání

§                definice cíle

§                psychologie dlužníka

§                postoj vymahače versus partnera při řešení finančních otázek
překonávání psychologických překážek - práce s emocemi
komunikační styly podle typologie obtížných zákazníků
techniky vyjednávání

§                asertivní techniky
rozpoznání manipulace a obrana proti ní
význam procesů a standardních postupů při dosahování kladných výsledků

§                příčiny neúspěchu a nejčastější chyby

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: pohledávky, vymáhání, komunikace, volba slov, otázky, argumentace, námitky, obtížné situace, manipulace, konflikty, vyjednávání, asertivita, kladné výsledky

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.