Vyjednávání s obtížným zákazníkem, Asertivita

Kurz na míru

Základní info

Určení: pro farmaceutické reprezentanty, ASM, produktové specialisty a všechny obchodníky, kteří realizují ne vždy jednoduchá jednání s klientem.

Metoda: interaktivní spolupráce kdy se na základě psychosociálních her a modelů jednání účastnící připraví na různé typy klientů a nejvhodnější metody a efektivní postupy uplatňované v jednání s nimi. Vhodné postupy při řešení konfliktů a zvládání námitek.

Cíl: Poznat a identifikovat obchodního partnera a uplatnit nejvhodnější metodu vyjednávání pro uskutečnění cíle. Naučit se pozitivně a asertivně uplatňovat vyjednávací strategie v praxi. Získat návody pro vedení oboustranně uspokojivého jednání.

Vyjednávání s obtížným zákazníkem, Asertivita

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.