Vnitrofiremní komunikace

Kurz na míru

Základní info

cílem tohoto semináře je vybudovat dobré vztahy na pracovišti, získat povědomí o budování vztahů na pracovišti, pochopit způsoby vyjednávání mezi kolegy i obchodními partnery, uvědomit si důležitost aktivního naslouchání

rozvoj komunikace uvnitř firmy, osvojení technik efektivní, vnitrofiremní komunikace, loajalita k firmě, budování týmu a vztahů mezi pracovníky, posílení sounáležitosti a sebepojetí lidí ve firmě

Vnitrofiremní komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.