Vnitrofiremní komunikace a spolupráce

Kurz na míru

Základní info

Popis programu:

Tento program je zaměřen do oblastí vnitrofiremní komunikace, organizace práce a důležitosti procesů a procesního řízení pro každého zaměstnance.

Na tomto školení se zaměstnanci seznámí s tím, nakolik je důležité a by firma měla svoji vizi, strategii a firemní kulturu a jaký užitek to má pro každého zaměstnance, manažera, firmu.

Dále získáte informace o tom, co jsou firemní procesy, jak fungují a v čem jsou užitečné pro fungování firmy.

 

Užitek pro zaměstnance (účastníky programu):

Po skončení programu budou mít dostatek informací o tom:

>     Co jak a proč vytváří firmy vize a strategie

>     V čem je role každého zaměstnance důležitá pro vytváření firemní kultury

>     Jak fungují procesy a procesní řízení, včetně dopadů na práci každého zaměstnance.

>     V čem je důležité mít vytvořená firemní pravidla komunikace a dodržovat je.

Do praxe si odnesou:

>     Zpracovaná  DESATERA ZÁSAD INTERNÍ KOMUNIKACE.

>     Dostatek inspirace, tipů a podnětů od trenérů pro využití v praxi.

Vnitrofiremní komunikace a spolupráce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.