UMĚNÍ PREZENTACE A SEBEPREZENTACE

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Osvojíte si moderní poznatky z oblasti prezentace. Naučíte se jak dobře prezentovat a zaujmout posluchače svým vlastním prezentačním stylem. Získáte komplexní informace o přípravě a průběhu vlastní prezentace  a praktické rady, jak přesvědčivě motivovat posluchače. Natrénujete vystupování před skupinou lidí.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                jednotlivé fáze přípravy prezentace

§                strategie a taktika v prezentaci

§                zásady účinného projevu

§                zásady účinné verbální a neverbální komunikace při projevu

§                práce se skupinou, skupinová dynamika

§                jak se prosadit a získat posluchače, udržení pozornosti, motivace účastníků k aktivní účasti, zvládnutí trémy

§                zásady používání prezentačních a audiovizuálních pomůcek, příprava místnosti

§                rétorika a řečnické prostředky

§                hlasová cvičení s profesorkou jevištní řeči AMU

§                videotrénink modelové prezentace s rozborem

ROZSAH MODULU:  1 den

Klíčová slova: prezentace, sebeprezentace, prezentační dovednosti, verbální a neverbální

komunikace, audiovizuální pomůcky, rétorika, řečnické prostředky, hlasová cvičení

 

UMĚNÍ PREZENTACE A SEBEPREZENTACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.