UMĚNÍ PŘESVĚDČIT A ZÍSKAT DRUHÉ NA SVOJI STRANU

Kurz na míru

Základní info

Abychom mohli správné věci prosadit, potřebujeme si získat druhé. Trénink vám umožní najít v moři inspirace (techniky, osobnosti, argumenty) vlastní přesvědčivý styl a zkusit ho v praxi se zpětnou vazbou od kolegů.


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí: 

  • Rozpoznat pilíře přesvědčivosti a umět je ve svém projevu podpořit konkrétními kroky. 
  • Ušít své oznámení na míru druhým, vzhledem k jejich potřebám, preferencím a osobnostnímu stylu tak, aby bylo přijato.
  • Používat praktické komunikační nástroje pro přesvědčivý kontakt s ostatními (argumentace, práce s příběhem, motivační sekvence, behaviorální typologie). 
  • Umět využít příležitost na vtáhnutí a motivaci ostatních, od delších, strukturovaných oznámení, až po náhodná krátká střetnutí.
  • Rozpoznat a používat principy práce s postoji – na čem záleží, co a jak lze měnit.


Metodika:
Všechny principy přesvědčivého projevu odvodíme z prezentací světových řečníků a  budeme trénovat s ohledem na silné stránky jednotlivců. Vedle přesvědčivého projevu se také zaměříme na možnosti a techniky práce s postoji našeho okolí a vše prakticky vyzkoušíme na modelových situacích i příkladech z vlastní praxe.

UMĚNÍ PŘESVĚDČIT A ZÍSKAT DRUHÉ NA SVOJI STRANU

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.