Trénink interních lektorů ve vedení online vzdělávání

Kurz na míru

Základní info

Jak převést vzdělávání do online formy, aby zůstalo interaktivní a nácvikově tréninkové.

Rozsah: trénink sestává ze čtyř 3-hodinových online modulů.

Prework: Příprava účastníků na vedení jednotlivých částí každého z modulů.

 1. modul

 

 • Zábavné seznámení s lektorem a s účastníky
 • Cíle a obsah tréninku TTT v online vzdělávání
 • Specifika online vzdělávání
 • Technická stránka online vzdělávání
 • Software a aplikace pro online vzdělávání
 • Pracoviště online lektora
 • Příprava tréninku
 • Nácviková část

 

 

 1. modul

 

 • Osvěžení a opakování z 1. modulu
 • Práce s časem
 • Vizualizace v online prostředí
 • Nastavení pravidel s účastníky školení
 • Psychologicko-didaktická stránka online tréninku
 • Oživení online tréninku
 • Nácviková část

 

 1. modul

 

 • Interaktivní prvky v online vzdělávání
 • Dramaturgie online vzdělávání
 • Motivační stránka online vzdělávání
 • Ověření úspěšnosti po skončení tréninku
 • Komplikované situace v online vzdělávání
 • Pokročilé techniky v online vzdělávání
 • Zadání pre-worku před posledním modulem
 • Nácviková část

 

 1. modul

 

 • Supervize ukázek účastníků z jejich školení
 • Brainstorming na vylepšení školení účastníků
 • Doplnění tréninku o témata požadovaná účastníky
 • Užitky účastníků ze 4. modulu a z celého tréninku

 

Další možnosti rozvoje - nabídka FBE

 

 • On-the-job supervize, koučing a mentoring

 

Trénink interních lektorů ve vedení online vzdělávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.