Tréning trénerov – lektorské a prezentačné zručnosti

Kurz na míru

Základní info

 

Každý z nás predáva svoju prácu, či už tovar alebo služby. Každý z nás má svojho klienta, či už externého alebo interného. Cieľom tréningu je získať istotu v prejave, pôsobiť profesionálne a sebavedomo, a pritom uvoľnene a prirodzene. Absolvent tréningu bude vedieť zvládať rôzne situácie počas prezentácie výrobkov alebo služieb svojej firmy.

Poskytneme účastníkom informácie, na základe ktorých budú scopní odviesť kvalitné tréningy. Získajú sebaistotu pri svojej práci, oboznámia sa so základnými zákonitosťami vedenia jednotlivých častí prezentácie / školenia, designovania, zvládania rôznych typov účastníkov, zákonitosťami práce s jednotlivými metódami vedenia školenia. Účastníci si zo školenia odnesú širokú varietu techník, ktoré budú môcť využiť v praxi hneď po návrate zo školenia.

 • Nadviazanie kontaktu s klientom
 • Rozpoznanie osobnosti klienta, skupiny a ich očakávaní
 • Sebapoznanie
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Poznanie a zadefinovanie cieľa, obsahu, podmienok a foriem
 • Metódy a prostriedky edukácie a ich aplikácia v praxi
 • Obsahová príprava školenia, prezentácie, technická podpora a vizualizácia
 • Príprava tréningu - na čo všetko je dôležité myslieť počas prípravy tréningu
 • Príprava podporných materiálov
 • Tréning na kameru a reflexia - praktické modelové situácie
 • Práca s trémou
 • Zákonitosti učenia sa dospelých – ako zvládnuť rôzne typy účastníkov? Zvládanie náročných účastníkov
 • Základné výučbové metódy a metodika práce s nimi
 • Práca s pomôckami
 • Z čoho pozostáva profesionalita lektora
 • Najčastejšie chyby a ako sa im vyvarovať

Tréning trénerov – lektorské a prezentačné zručnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.