Telemarketing - akvizice

Kurz na míru

Základní info

Akvizice je otevření dveří ke klientovi, úkolem tréninku je připravit na telefonní akvizici klientů, zvládnutí tzv. „studeného hovoru“, osvojit si přiměřený , stimulující způsob otevíracího hovoru s klientem, dosáhnout jeho zájmu a chuti setkat se; vyhnout se neefektivnímu, ztrátovému způsobu navazování kontaktu s klientem překonat nechuť k tomuto způsobu navázání kontaktu. Jak si otevřít dveře ke klientovi? (cesty, forma, cíle). Pozitiva a negativa různých postupů z hlediska adresnosti (cílové skupiny), zachycení reakce, ceny, možnosti řídit vztah, času, osobního přiblížení. Stavba akvizičního telefonního hovoru - navázání kontaktu, otevření dveří, upoutání pozornosti - je o Vás známo, zjištění potřeb – zájmu, nabídka informací, vysvětlení, schůzky, mailové komunikace, uzavření hovoru – poděkování za čas, zdvořilost. Analýza a zlepšení osobního komunikačního stylu.

Přínosy pro účastníky tréninku:
• získají ucelený komplex znalostí a dovedností potřebných pro výkon profese
• rozvinou své stávající dovednosti a přejdou k profesionálnímu stylu práce
• rozvinou své schopnosti diagnostikovat a spolupracovat s různými typy klientů
• standardizace a sjednocení úrovně práce

Měřitelné výstupy tréninku:
• Zvýšení obratu
• Snížení nákladů ( zkrácení času, vyšší efektivita práce, větší akční radius, zvýšení motivace)
• Měřitelná spokojenost zákazníků ( odezvy v oblasti prodeje, Customer care)
• Lze zavést i (finanční) hodnocení kvality

Metody: rozbor hovorů, nahrávání, nácvik kladení otázek, poznávání typologie v telefonu.

Telemarketing - akvizice

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.