Školení AC / DC

Kurz na míru

Základní info

Program školení

Program může být koncipován jako jednodenní či dvoudenní pro skupinu cca 4 účastníků.

Program bude pojímán interaktivně, kromě výkladu a zarámování tématu se v něm objeví také skupinová diskuse, vzájemná výměna zkušeností a zejména praktické nácviky.

Dvoudenní varianta pojímá program šířeji a více prostoru je věnováno nácviku.

Jednodenní varianta je zaměřena zejména na problematiku hodnocení.

Obsah školení

 • základní východiska, úvod do tématu
 • v jakých situacích je vhodné metodu AC/DC použít
 • identifikace klíčových kompetencí dle nároků pozice
 • metody používané při realizaci AC/DC (modelové situace, případové studie, prezentace, rozhovory, diagnostika)
 • návrh a konkrétní složení programu
 • spolupráce s manažerem
 • organizace AC/DC
 • role v AC/DC (moderátor, hodnotitel, sparing partner v modelových situacích)
 • moderace AC/DC
 • zásady hodnocení (objektivita, chyby hodnotitele, …)
 • co sledovat v modelových situacích, pozorování, záznam hodnocení
 • propojování informací z různých zdrojů (pozorování, diagnostika, interview, …)
 • závěrečná porada hodnotitelů
 • definování výstupů, tvorba závěrečných zpráv
 • návazné aktivity (zpětná vazba manažerovi, zpětná vazba účastníkovi, rozvojové plány, …)

Metody:

Výklad a diskuse, týmová práce a práce ve dvojicích, modelové situace, nácvik dovedností, videotrénink, sdílení best practice, formulace zásad a doporučení.

 

Lektorka: Mgr. Marta Sytařová

Školení AC / DC

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.