Rozhovory vedúceho pracovníka

Kurz na míru

Základní info

5 strategických zásad vedenia rozhovorov

Jako ovplyvniť atmosféru rozhovorov

Jednotlivé typy rozhovorov :

 1.  
  1. Sťažnosť

  2. Kritika

  3. Pochvala

  4. Hodnotiaci pohovor

  5. Inštruktáž

  6. Rozhovor „len tak“Kľúčová myšlienka:

Vedúci pracovník vedie ľudí tým, že s nimi hovorí,

že vstupuje do individuálnych a skupinových rozhovorov.

V nich môže buď získavať „body“ alebo ich strácať.

Rozhovory vedúceho pracovníka

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.