Řízení lidských zdrojů

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací aktivity pro různé profesní skupiny pracovníků organizace, zaměřené na rozvoj profesních dovedností, zejména v jednání s lidmi. Jsou tvořeny vždy na zakázku zadavatele, obvykle na základě analýzy vzdělávacích potřeb a v návaznosti na systém kompetencí tak, aby s rozumným vynaložením časových a finančních zdrojů přinesly co nejvyšší efekt, který se projeví ve výkonu organizace jako celku.

Využívají aktivních metod výuky v kontextu reálií zadavatele. Programy pro jednotlivé cílové skupiny jsou obvykle tvořeny z tématických bloků. Rozsah jednotlivých témat, jejich vzájemné vazby a propojení jsou vždy určovány konkrétní potřebou zadavatele. Naší specialitou je propojení výcviku s periodickým vyhodnocováním a cíleným osobním rozvojem (koučováním) tak aby program přinesl skutečný efekt na výkon.

Tématické okruhy

  • Analýza vzdělávacích potřeb
  • Tvorba systémů vzdělávání
  • Metody a systémy hodnocení pracovního výkonu
  • Výcvik lektorských dovedností
  • Výcvik koučování

 

Z výcvikových programů firmy Almakon si dále můžete vybrat:

Řízení lidských zdrojů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.