RÉTORIKA – advanced

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Prohloubíte svoji schopnost veřejně promluvit, vzbudit pozornost a udržet zájem posluchačů a efektivně a zajímavě prezentovat své myšlenky. Zvýšíte svoji sebejistotu a umocníte rétorickou přesvědčivost.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                postupy k posílení sebejistoty

§                možnosti a doporučení jak zvládnout trému

§                jak zapůsobit na posluchače, získat a udržet jejich pozornost

§                faktory ovlivňující kvalitu vystoupení

§                řeč těla jako součást veřejného projevu, vhodná a nevhodná gesta, rétorické chyby

§                specifická struktura a délka projevu prohloubení a rozvinutí rétorických dovedností

§                řečnické figury a triky

§                zvládání obtížných otázek a polemické diskuse

§                modelový projev, využití kamery a zpětné vazby s rozborem ke zdokonalení projevu

§                hlasová cvičení s profesorkou jevištní řeči AMU

ROZSAH MODULU:  1-2 dny

Klíčová slova: rétorika, veřejné vystoupení, řeč těla, veřejný projev, gesta, řečnické figury, triky, polemická diskuze, hlasová cvičení

 

 

RÉTORIKA – advanced

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.