Řešení obtížných situací

Kurz na míru

Základní info

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s teoretickými základy a nástroji řešení obtížných situací. V praxi se většinou jedná o kombinaci týmového řešení náročných a složitých úkolů s řešením konfliktních situací. Účastníci uplatní teoretické základy při řešení případových studií i vlastních příkladů z praxe. Během tréninku se střídá skupinová práce s individuálními úkoly.

Co se naučíte?

  • Seznámit se s nástroji pro týmové řešení obtížných úkolů a diagnostiku problémů
  • Osvojit si způsoby práce v nepříjemných situacích, uplatňování asertivní a antimanipulační techniky

Obsah kurzu

  • Rozhodovací model - rozhodovací matice
  • Rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty
  • Složení týmu a základní typy rozhodování
  • Brainstorming
  • Uplatnění diagramů - afinní, šipkový, Ishikawův
  • Paretovo pravidlo
  • Komunikace ve vypjatých situacích, strategie zvládání konfliktů

Délka

2 dny

Řešení obtížných situací

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.