Prezentační dovednosti v praxi

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro pracovníky, kteří prezentují výsledky své práce, projekty a produkty, nebo kteří vystupují na veřejnosti. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti dle požadavků zadavatele. Pro tuto cílovou skupinu je kurz speciálně připraven na míru aktuálním potřebám.

Cíle kurzu

  • Zvýšení schopnosti zaujmout a přesvědčit posluchače.
  • Osvojení postupu jak si připravit vlastní prezentaci na míru účelu.
  • Porozumění základním principům pro vystupování před lidmi.
  • Odstranění návyků, které mohou narušovat úspěch prezentace.
  • Zvýšení schopnosti udržet pod kontrolou vlastní projev i reakce publika.
  • Rozpoznat své silné a slabé stránky v souvislosti s prezentováním.
  • Schopnost uvést naučené do praxe.

Obsah

Osobnost prezentujícího. Charakteristika efektivní prezentace. Umění rétoriky: techniky řeči, řeč těla. Zvládání nervozity a stresu. Základní etapy prezentace. Prvky zvyšující účinnost prezentace. Práce se skupinou posluchačů/publikem. Jak podnítit a vést diskuzi. Úskalí neúspěšné prezentace a náprava. Trénink s využitím kamery a zpětná vazba pro každého účastníka.

Prezentační dovednosti v praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.