PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PODLE STEVA JOBSE

Kurz na míru

Základní info

Trénink je věnovaný všem, kteří v rámci prezentování potřebují něco víc. Pomůže účastníkům odlišit se a být originální. Poskytne nástroje k zásadnímu ovlivnění postojů publika, k tomu, aby řečníci lidi nadchli a motivovali ke spolupráci. Prohloubí uvědomění, že při prezentaci je potřeba přenést svoje nadšení na posluchače a umožní najít způsob, jak si svoji prezentaci vychutnat a cítit se přirozeně.


5 věcí, které se účastníci naučí:

  • Sebejistě a autenticky vystupovat při mluveném projevu před druhými na základě sebepoznání.
  • Pracovat s příběhem a přehlednou strukturou prezentace – podle vlastní volby (Jobsovy principy).
  • Pracovat s hlasem i tělem tak, aby druzí dobře rozuměli a udržet jejich pozornost. Propojit mluvené slovo s adekvátními neverbálními projevy, které podtrhnou význam sdělovaného obsahu.
  • Používat techniky pro zmírnění stresu a trémy před prezentací a osvojit si podpůrný systém přípravy, který maximalizuje úspěch vystoupení.
  • Efektivně pracovat s publikem tak, aby zapojili jeho emoce a posílili chuť spolupracovat.


Metodika:
Vedle her a praktických cvičení absolvují účastníci několik videotréninkových prezentací, na základě kterých identifikují své silné a rozvojové oblasti v rámci prezentačních dovedností. Na základě zpětných vazeb od lektora a skupiny posílí svůj individuální prezentační styl. Inspirací ke zvýšení přesvědčivosti a poutavosti projevu získají v analýzách vystoupení Steva Jobse, v nichž  identifikují principy jeho efektivních prezentací. Sami je pak implementují a aktivně nacvičí v rámci svých prezentací.

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PODLE STEVA JOBSE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.