Prezentační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Hlavní myšlenka

Můžeme mít ty nejskvělejší nápady, nejoriginálnější myšlenky, projekty, řešení, která by mohla pomoci řešit závažné problémy, pokud však je nedokážeme vysvětlit „prodat“, prosadit a nadchnout pro ně ostatní, pak nejsou k ničemu. Co nedokážeme vysvětlit, to neexistuje. Prezentace je tedy prodejem myšlenky.

Cíle

Komunikace

 • objasnit jednotlivé komunikační kanály a pochopit souvislosti a naučit se využívat
 • nabídnout aspekty komunikace, které se obvykle vyplácí
 • naučit se, jak získávat a udržovat pozornost a důvěru posluchačů
 • pochopit základní rozdíly mezi komunikací žen a mužů
 • objasnit základní složky verbální, paraverbální a neverbální komunikace a význam jejich kongruence

Příprava prezentace

 • pochopit, jak je důležité správně si stanovit cíle prezentace
 • naučit se  správně provést analýzu posluchačů a situace
 • objasnit důležitost struktury prezentace, naučit se stanovovat hlavní body
 • naučit se vybrat správné pomůcky  a efektivně s nimi pracovat

Prezentace

 • probrat jednotlivé formy prezentace a naučit je optimálně  vybírat ve vztahu k cíli prezentace
 • objasnit a procvičit techniky řeči, probrat řečnické zlozvyky a nabídnout způsoby, jak se jich zbavit
 • naučit se správně pracovat s otázkami
 • popsat a nacvičit způsoby, jak zvládat trému a stres
 • získat informace a nejčastějších chybách při prezentování a jak se jich vyvarovat
 • pochopit důležitost zpětné vazby jako nástroje pro zlepšování

Prezentační dovednosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.