PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Kurz na míru

Základní info

Cílem tréninku je posílit sebejistotu účastníků při prezentování. Během své prezentace před skupinou se naučí zvládat práci s publikem, zvládání otázek, námitek, trémy a práci s vizualizačními pomůckami.


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí: 

  • Základní techniky překonávání trémy při prezentaci.
  • Schopnost připravit dobrou strukturu prezentace a využití vizualizačních pomůcek.
  • Schopnost navázat kontakt s publikem při prezentaci.
  • Techniky zvládání námitek a manipulací při prezentaci.
  • Využít neverbální komunikaci při prezentaci.


Metodika:
Účastníci absolvují několik videotréninkových prezentací, které využijí k identifikaci svých silných a rozvojových oblasti v rámci prezentačních dovedností. Díky zpětným vazbám od lektora a skupiny posílí svůj individuální prezentační styl. Interaktivní výklad propojí sérií krátkých teoretických vstupů, her, cvičení a diskuzí.

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.