Prezentační dovednosti

Základní info

Umění prezentace patří dnes již mezi základní dovednosti, které musí ovlá-
dat každý, od studenta až po generálního ředitele. Je to nezbytná součást
kompetencí člověka, který chce být úspěšný v jednání s lidmi. Komunikační
a prezentační dovednosti jsou již také v současnosti požadovány prakticky
všemi zaměstnavateli. Ne každý z nás se však cítí příjemně a jistě, má-li
mluvit před více lidmi. Nebo naopak vzpomeňte si na přednášky na vysoké
škole, kdy jste si říkali, že tohle se opravdu další tři hodiny vydržet nedá.

Komu je školení určeno

• všem, kteří v rámci pracovní činnosti prezentují a představují jakékoliv
  informace a chtějí přesvědčit své posluchače
• pracovníkům, kteří zodpovídají za vedení porad, předávání informací,
  řízení týmů a skupin
• studentům, kteří potřebují prezentační dovednosti pro dosažení úspěchu
  ve studiu, přijímacích pohovorech či práci
• pracovníkům škol a vzdělávacích zařízení, kteří cítí, že prezentační
  dovednosti nejsou jejich nejsilnější stránkou a rádi by svým
  posluchačům své znalosti a zkušenosti předávali efektivně a zajímavě
• všem, kteří „prodávají“ sebe, své týmy, své společnosti či produkty

Obsah školení

• osobní prezentace – image
• cíl a účel, kdo jsou naši posluchači
• scénář prezentace, obsah prezentace
• logická struktura prezentace
• zásady verbálního a neverbálního projevu, kladení otázek a naslouchání
• videotrénink, příprava prezentací a zpětná vazba
• řečnické triky, pomůcky
• práce s hlasem, tréma stres
• struktura prezentace – zahájení, hlavní část, závěr

Co Vám školení přinese

Seznámíte se se zásadami a principy správně provedené prezentace a také
nejčastějšími chybami a jak se jich vyvarovat. Naučíte se, jak si rychle a
efektivně připravit prezentaci a představíme Vám možné metody a techni-
ky využívané v moderních prezentacích tak, abyste si mohli vhodně zvolit
ty, které budou vyhovovat Vám i Vašim posluchačům. Budete mít možnost
konzultovat svůj individuální problém s odborníkem a pomůžeme Vám zase
o kousek dál rozvinout Vaše řečnické schopnosti.

Prezentační dovednosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.