Přesvědčování - argumentace - vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

V kurzu budou prezentovány techniky a dovednosti, které jsou efektivní pro úspěšné vyjednávání. Účastníci rozvinou své umění argumentace a přesvědčování komunikačního partnera.

Co se naučíte?

 • Efektivně argumentovat
 • Být úspěšnější ve vyjednávání
 • Zvládat námitky a přesvědčit komunikačního partnera

Obsah kurzu

 • S kým vlastně jednáme? Typologie komunikačních partnerů, motivace...
 • Přesvědčování, ovlivňování a manipulace
 • Styly přesvědčování
 • Metody efektivního ovlivňování a přesvědčování
 • Transakční analýza
 • Manipulace x asertivita
 • Účinné a korektní přesvědčování
 • Vyjednávání - základy, proměnné, princip win-win
 • Základní techniky v procesu vyjednávání a jejich využití
 • Vyjednávací strategie a proces vyjednávání
 • Časté gambity při vyjednávání
 • Vyjednávání v obtížných podmínkách
 • Flexibilní postup ve vyjednávání pro různé partnery
 • Dohoda a její alternativy, cesty k dohodě
 • Nástroje účinné argumentace
 • Chybná argumentace, klasifikace neformálních falešných závěrů
 • Příprava argumentů pro jednání, odhadnutí silných a slabých argumentů
 • Zvládání námitek a nestandardních a stresových situací ve vyjednávání
 • Navázání a rozvoj vztahů s vyjednávacími partnery
 • Vědomé využívání vhodných vyjednávacích technik

Délka

3 dny

Přesvědčování - argumentace - vyjednávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.