NLP Leadership

Základní info

Výcvik NLP Leadership v sobě soustřeďuje nejefektivnější metody a techniky NLP, systemiky a koučování z pohledu leadershipu. Jedná se o naprosto netradiční pohled na to, jak se stát excelentním leadrem. Dovednosti získané během výcviku jsou snadno přenositelné a aplikovatelné i v jiných oblastech. Leadership Master vás naučí pracovat sama se sebou a využívat každodenní podněty a situace ke svému růstu a rozvoji ostatních.

Náš výcvik NLP Leaderhip se zaměřuje na:

  • seznámení se základními předpoklady pro úspěch
  • povšimnutí si signálů nedokonalosti
  • uvolnění vlastních zdrojů a dosažení svých cílů
  • modelování dokonalosti a jeho aplikaci na sebe sama
  • využití metaprogramů a kybernetiky 2. řádu v leadershipu
  • aplikaci teorie sociálních systémů a strukturálních intervencí

NLP Leadership

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.