Multikulturní komunikace

Kurz na míru

Základní info

Kurz se zaměřuje na specifické zvyklosti a odlišnosti různých kultur. Účastníci si osvojí poznatky, které jsou nezbytné pro úspěšnou komuikaci v multikulturním prostředí.

Co se naučíte?

 • Jak komunikovat se spolupracovníky z jiného kulturního prostředí
 • Zásady úspěšného působení v multikulturním prostředí
 • Techniky vyjednávání v multikulturním prostředí

Obsah kurzu

 • Definice národa a národní kultury vybraných národů
 • Vztahy mezi charakterem národa a uvažováním jeho příslušníků
 • Dimenze srovnávání české a jiných kultur
 • Obecné zásady multikulturní komunikace
 • Faktory ovlivňující chování v jiné kultuře (např. pojetí pravdy, přístup k času, stravovací zvyklosti, stolování, vztah k životu, smích, nepřípustné chování atd.)
 • Způsoby, formy a taktiky vyjednávání v různých kulturách
 • Etika jednání v multikulturním prostředí
 • Taktiky pro úspěšné působení v multikulturním prostředí

Délka

2 dny

Multikulturní komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.