Moderná recepčná – komplexný balík

Kurz na míru

Základní info

Určenie Tréning je určený pre pracovníkov recepcie, ktorý prichádzajúcich do styku i s interným zákazníkom a hlavne externým zákazníkom. Cieľ Cieľom kombinovaného školenia je pripraviť pracovníkov recepcie na zvládanie povinností vychadzajúcich z činností recepcie, vybaviť ho schopnosťami a zručnosťami pre príjemné a pôsobivým vystupovaním, pohotovú a vecnéú komunikáciu. Paralelne sa zameriame na zvládnutie a overenie komplexných počítačových znalostí MS Office /MS Excel, MS Word, MS Project, MS Powerpoint, MS Visio/. Výsledkom bude obojstranná spokojnosť zákazníka i pracovníka recepcie, vytvorenie vzťahu a stály klient, stabilita spoločnosti a kultúra kvality. Obsah Deň 1 Úvod do školenia Procesy a pravidlá Práca na recepcii a jej aspekty analýza štruktúry popis a váha aspektov Základná úvaha a zhodnotenie dnešnej pozície recepcie v modernej organizácii Procesy na recepcii vytvorte si pravidlá Definícia procesov zo zápisu na tabuli a pridelenie priorít MS Visio, jednoduchý úvod do popisu procesov Predstavenie a prostredie programu objekty proces, dokument, rozhodovanie Tvorba jednoduchého diagramu a vysvetlenie prečo je diagram nutný a ako môže pomôcť Operatíva na recepcii Správa zdrojov tipy a triky, ako dosiahnuť ideálny stav zásob na recepcii + diskusia Distribúcia informácií do vnútra firmy registratúrny poriadok, interná pošta, systém odkazov Evidencia prevádzky na recepcii - vstupy, výstupy a hlavne návštevy Komunikácia von z firmy - objednávky služieb, výberové konania a databáza overených dodávateľov MTZ - objednávanie, distribúcia a údržba Deň 2 Komunikácia Komunikácia so zákazníkom interný, externý a komunikačné kanály (definície a schémy) Komunikácia s konfliktným zákazníkom teória chodov pri stupňovaní komunikačného stresu transakčná analýza Spoločenský protokol Komunikácia s ľuďmi na rôznych spoločenských úrovniach spoločenská hierarchia-individálne predstavovanie, skupinové predstavovanie, podávanie rúk vzdialenosti správne stolovacie návyky zásady vhodného obliekania spoločenské podujatia, pozvánky a odpovede na ne parfémy darčeky a dary povinnosti a práva hosťa a hostiteľa Deň 3 úvod Telefonický kontakt Technika (telefóny) Psychológia rozhovoru na diaľku Praktické postupy na zvládnutie komunikácie Cvičenie telefonátov ukážka techniky, faxovanie, posielanie scanovaných dokumentov.. Poštová korešpondencia Štruktúra dokumentov - list, správa, report, odkaz, fax, mail - Hospodárska korešpondencia STN 01 6910 Elektronická pošta Tvorba dokumentov v MS Word Hromadná korešpondencia Rozsah: 3 dni

Moderná recepčná – komplexný balík

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.