Medziľudské vzťahy

Kurz na míru

Základní info

Keď sa klienti presvedčia, že naše rady v praxi fungujú, hľadajú semináre, ktoré by ďalej rozvinuli základné poznatky. Motivuje nás to prinášať nové služby pre čoraz náročnejších poslucháčov. Takto vznikol aj Seminár o medziľudských vzťahoch. Je určený všetkým, ktorí sú v dennom kontakte s klientami a musia s nadhľadom zvládnuť aj nepríjemné situácie. Rovnako pomáha riešiť vzťahy v skupinách. Predstavme si ho teda trochu bližšie.

Seminár spája cenné teoretické vedomosti s praktickými cvičeniami. Pri hľadaní tajomstva, ako zlepšovať medziľudské vzťahy, by to snáď ani inak nešlo. Odpovie na otázky, ako medziľudské vzťahy fungujú, čo je to porozumenie a čo je to vlastne dobrá komunikácia. Náš život sprevádzajú emócie a občas sa nemôžeme vyhnúť ani tým negatívnym. Dozviete sa tajomstvo emócií a dostanete tipy, ako ich zvládať. Porozumieť im a využiť túto schopnosť v jednaní s ľuďmi, ktorí sú trebárs rozčúlení.

Každý kolektív, či už je to pracovná skupina alebo rodina, vo veľkej miere závisí od dobrých medziľudských vzťahov. Ak sa naučíme akceptovať bytie druhého človeka, získame nástroj na okamžité zlepšenie vzťahov. Pokiaľ sa vyskytujú v kolektíve negatívne javy, nie vždy tkvie ich príčina v samotnom kolektíve. Seminár o medzi- ľudských vzťahoch objasňuje preto aj pôsobenie tretej strany. Vysvetľuje príčiny útlaku, umožňuje útlak rozpoznať a zvlád-nuť. Takáto schopnosť je veľmi dôležitá, veď často už deti v školách či škôlkach potrebujú pomoc rodičov pri riešení podobných situácií.


Napadlo vás pri čítaní týchto riadkov, že podobné veci prežívate v práci či v živote a radi by ste získali a natrénovali nástroje na ich riešenie?
Môžete to skúsiť práve na tomto seminári, ktorý podstatnou mierou zvýši vedomie o živote a zákonitostiach medziľudských vzťahov. Začnime od seba.

Tešíme sa na stretnutie a prajeme vám veľa nových poznatkov!

Business Success

Medziľudské vzťahy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.